Biogram

Tomasz Józef Kosiński

Urodzony 4 sierpnia 1970 roku w Kielcach. Politolog, pasjonat historii, antropologii kultury i etnogenetyki. Społecznik, regionalista, organizator imprez kulturalnych i projektów edukacyjnych, popularyzator wiedzy, trener szkoleń, wykładowca, przedsiębiorca, redaktor, wydawca, publicysta. Znany badacz Słowiańszczyzny i autor książek oraz artykułów popularnonaukowych.

Także grafik komputerowy, fotograf oraz przewodnik turystyczny, podróżnik, żeglarz i płetwonurek. Twórca i administrator witryn internetowych, takich jak Nasze Kielce, Slavia-Lechia, a także pomysłodawca Grupy Projektowej Wedamedia, odpowiadającej m.in. za prowadzenie Wedapedii.


Wykształcenie

Chodził do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Kielcach i Technikum Leśnego w Zagnańsku.

W 1996 roku ukończył studia wyższe na Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. Posiada również licencjat z zarządzania i marketingu (1997).

Uczestniczył w wielu międzynarodowych szkoleniach, prowadzonych przez renomowane zagraniczne firmy, jak Neumann InstituteCanadian Institute, czy Izbę Handlowo-Przemysłową Okręgu Halle-Vilvoorde z Belgii.

Zdał egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych oraz ukończył kurs dla Liderów Innowacji. Jest również laureatem belgijskiego projektu treningowego dla ok. 100 liderów biznesu PLATO Staropolska i zdobywcą pierwszej nagrody w kategorii „kreatywność” oraz członkiem Plato Members Club.

Zna kilka języków obcych: angielski (2 lata nauki na studiach wyższych, kilka kursów i uzyskane certyfikaty – TOEFL C1 / LCCI B2 / TOEIC B2), rosyjski (nauka w szkole podstawowej i średniej oraz podczas licznych podróży po krajach rosyjskojęzycznych), francuski (2 lata nauki na studiach wyższych), filipiński (ponad 6 lat pobytu na Filipinach).


Praca zawodowa

  • W latach 1996-1998 był konsultantem, kierownikiem ds. logistyki i dyrektorem oddziału opolskiego w firmie dystrybucji prasy Kolporter SA. Odpowiadał za logistykę prasy podczas powodzi w tym mieście w lipcu 1997 roku, a za dobrą organizację pracy awansował na stanowisko dyrektorskie w wieku 27 lat. Wcześniej szkolił się i pracował na innych oddziałach tej firmy w Kielcach, Radomiu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu. Po prawie 3 latach pracy w korporacji i narodzinach córki zdecydował się wrócić do Kielc.
  • Między rokiem 1998 a 1999 pracował jako konsultant ds. marketingu w Wydawnictwie „Jezierski” (Gazeta „Anonse”) i kierownik ds. marktingu w Wydawnictwie „Bogart”.
  • W 1999 roku założył swoją pierwszą firmę ATM-Mediator, zajmującą się usługami doradczymi, marketingiem i reklamą, która w kolejnym roku została przemianowana na spółkę cywilną pod tą samą nazwą, ale taka formuła prawna się nie sprawdziła w działaniu i przedsiębiorstwo uległo rozwiązaniu.
  • W okresie 2000-2017 kierował własną Agencją Reklamowo-Wydawniczą „Mediateka”.
  • Przez 3 lata (2000-2003) prowadził również założony przez siebie Dom Wydawniczy „Kosiński”, który po tym okresie został scalony z agencją „Mediateka”.
  • Krótko (2015-2016) wraz ze swoją partnerką Joanną Klich współkierował Biurem Turystycznym „Vena Travel”.
  • Od 2017 roku zarządza firmą Arkadia Eco Tourist Corporation z siedzibą na Filipinach, prowadzącą native-resort „Arkadia” i pensjonat „Nice Cube Homestay”.

Dziennikarz, wydawca i redaktor czasopism regionalnych, jak Magazyn Kultualno-Artystyczny „Dedal” (z dwuletnią dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Kwartalnik Edukacyjno-Krajoznawczy „Nasza Baba Jaga” oraz wielu publikacji, albumów i informatorów.

Pomysłodawca, koodynator i trener wielu międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych projektów szkoleniowych, m.in. Akademia Inicjatyw Społecznych, Pierwszy Krok na Rynek Pracy, Akademia Rozwoju Kariery, Przedsiębiorca Społeczny na Rynku Pracy, Lepszy start – lepsza przyszłość, Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich, Aktywne Lokalnie, Business Mixer Kielce, Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości.

Realizował też projekty szkoleniowe w świętokrzyskich szkołach średnich i gimnazjach (Cash Flow) oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Przez pewien czas był również wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uczył młodzież podstaw przedsiębiorczości i innowacji. Poza wykładami i ćwiczeniami na uczelni prowadził niestandardowo zajęcia w plenerze o charakterze kreatywno-socjalizującym, mające na celu wzmacnianie zaufania, odwagi i patnerstwa w grupie.

Organizator wielu spotkań sieciujących, parnerstw, projektów i inicjatyw klastrowych. Ekspert, trener szkoleń, panelista, koordynator w projektach rozwojowo-edukacyjnych, m.in. Kieleckiego Parku Technologicznego, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Grona „Targowego Kielce”, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Forum Pracodawców, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Firmy Szkoleniowej „Multiedukator”, Instytutu Innowacji i Biznesu, Federacji „Forum Wiedzy”.

Uczestnik wielu studyjnych misji zagranicznych w ramach pojektów europejskich, m.in. do Niemiec, Belgii i Finlandii oraz debat, konferencji, paneli dyskusyjnych i na temat przyszłości regionu, rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw start-up i edukacji młodzieży.


Aktywność społeczna

Bezpartyjny. Oprócz działalności zawodowej i autorskiej jest aktywnym społecznikiem, członkiem, inicjatorem i prezesem kilku organizacji pozarządowych, jak Fundacja Regionalis (fundator i prezes), Federacja Forum Wiedzy (inicjator i prezes), Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” (inicjator, członek założyciel i członek zarządu), Stowarzyszeni Forum Pracodawców (członek), Staropolska Izba-Przemysłowo-Handlowa (członek, nagrodzony Brązowym Certyfikatem z okazji jubileuszu XV-lecia SIPH), Spółdzielnia Socjalna „Clean Space” (członek zarządu), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (członek), Federacja Stowarzeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” (członek zarządu i komisji rewizyjnej), Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii (członek komisji rewizyjnej), Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego (członek), National Geographic Society (członek).

Wspólnie z fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty” zorganizował charytatywną wyprawę 11 krajów w 11 dni, dzięki której udało się zebrać środki na protezę nogi jednej z podopiecznych tej organizacji. Z Robertem Biernackim, lokalnym przedstawicielem fundacji, przejechali własnym autem łącznie 4005 kilometrów przez Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Naddniestrze, Ukrainę, Serbię, Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy, spotykając się tam z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych.

W ramach swojej działalności filantropijnej wspierał także m.in. dzieci w Indiach i na Filipinach oraz schronisko dla zwierząt w Kielcach, gdzie jego córka była także wolontariuszką.

Popularyzator idei regionalizmu i dawnej Słowiańszczyzny oraz autor wielu artykułów, a także poczytnych książek na temat Słowiańszczyzny.

Jest inicjatorem, organizatorem, patronem kilkudziesięciu imprez kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych i turystycznych, takich jak m.in.: Świętojanki, Świętokrzyskie Dni Kupały z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, Festiwal Kultury Słowiańskiej „Slavia”, Świętokrzyska Szkoła Tradycji, Kamienne Kręgi, Słowiańska Niedziela, Osada Słowiańska, Eko-Bazar, Namiot Sztuki, Człowiek i jego sztuka, Spodziemia, Zostań Poetą, Zrób swojego dziwnoluda. Był pomysłodawcą wyróżnień „Mecenas Kultury Świętokrzyskiej”, nagród „Dedala” dla najaktywniejszych artystów i instytucji kultury regionu w ramach konkursu „W Labiryntach Sztuki” oraz Medali „Gloria Regionalis”.

Wspierał młodzież na polu kulturalnym (szkolenia, konkursy, nagrody, wystawy), jak i biznesowym (start-upy). Pod egidą założonej przez Tomasza Kosińskiego Fundacji „Regionalis” działała przez kilka lat grupa twórcza „Creatura”, zajmująca się m.in. działalnością artystyczną, literacką i pokazami fire show.

We współpracy z Fundacją AgriNatura, Społecznym Instytutem Ekologicznym i SmartCenter realizował projekty proekologiczne i promujące produkty lokalne oraz regionalne.

Jest członkiem-założycielem organizacji Slow Food Świętokrzyskie, propagującej zdrowe i smaczne jedzenie, przygotowywane pieczołowicie i spożywane bez pośpiechu.

Brał udział jako mecenas i model-wolontariusz w organizowanym przez Świętokrzyski Fundusz Stypendialny „Wieczorze Modnych Filantropów”, cyklicznej imprezie charytatywnej , z której dochód przeznaczany jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Obecnie prowadzi edukacyjno-popularyzatorski projekt Wedukacja, w ramach którego funkcjonują serwisy internetowe, takie jak witryna Wedukacja.pl, encyklopedia Wedapedia.pl i jej bratnie serwisy wiki, jak słownik Wedariusz.pl, archiwa Wedateka.pl, zbiór myśli i cytatów Wedawit.pl. Administruje też fanpage’m Wedukacja, a także grupą dyskusyjną Wedukacja na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, a także innymi stronami i profilami propagującymi wiedzę, historię Polski i dziedzictwo Słowiańszczyzny.


Medale, nagrody, wyróżnienia

Za swoją działalność społeczną został nagrodzony m.in.:


Zainteresowania

W młodości pasjonował się kolekcjonerstwem i modelarstwem. Był harcerzem (członek Związku Harcerstwa Polskiego) oraz uprawiał różne dyscypliny sportowe (klub piłkarski Korona Kielce i klub tenisa stołowego Kolejarz Kielce), a także uczęszczał na kurs szybowcowo-spadochronowy.

Na studiach należał do AZS i kilku sekcji sportowych – kulturystycznej, narciarskiej i żeglarskiej. Regularnie uczestniczył w wyjazdach rekreacyjno-sportowych – latem na żeglowanie po Mazurach, zimą na narty w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie Akademia Świętokrzyska miała swoje bazy sportowe.

Ukończył kurs na wychowawców kolonijnych i pełnił tę funkcję na 11 zorganizowanych wyjazdach letnich dla dzieci pracowników PSS „Społem”.

Jest pasjonatem aktywnej i świadomej turystyki, licencjonowanym pilotem wycieczek zagranicznych, certyfikowanym nurkiem i żeglarzem, miłośnikiem survivalu (ukończył szkolenie), założycielem Klubu Globtroterów Tramper. Zwiedził 116 krajów świata.

Obecnie czasowo mieszka na Filipinach, gdzie wybudował na rajskiej plaży wśród rdzennych plemion eko resort Arkadia w systemie off-grid, zgodnie z ideą życia blisko natury, o czym donosiły polskie media, jak: Biznes i Styl, Wirtualna Polska, Onet, natemat.pl, Życie na gorąco, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Angora.


Życie prywatne

Ma córkę Katarzynę (ur. 24.11.1997), artystkę-plastyczkę, animatorkę kultury, medioznawcę, autorkę m.in. ilustracji do jego książek, przebywającą obecnie w Japonii, oraz syna Jana (ur. 13.11.2013) trenującego taekwondo i uczęszczającego do publicznej szkoły na Filipinach. Jego obecną partnerką życiową jest artystka-fotograf (członek ZPAF), modystka i społeczniczka Joanna Klich (ur. 12.05.1982).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *