Biogram

Tomasz Józef Kosiński

Urodzony 4 sierpnia 1970 roku w Kielcach. Politolog, pasjonat historii, antropologii kultury i etnogenetyki. Społecznik, regionalista, organizator imprez kulturalnych i projektów edukacyjnych, popularyzator wiedzy, trener szkoleń, wykładowca, przedsiębiorca, redaktor, wydawca, publicysta. Znany badacz Słowiańszczyzny i autor książek oraz artykułów popularnonaukowych.

Uczeń znanego antropologa kultury prof. Andrzeja Wiercińskiego. Zwolennik metody aktywnego uczestnictwa w badaniach etnograficznych stosowanej przez Bronisława Malinowskiego, którą sam wykorzystuje obecnie podczas swoich obserwacji na Filipinach, gdzie przebywa od kilku lat.

Z pasji grafik komputerowy, fotograf oraz przewodnik turystyczny, podróżnik, żeglarz i płetwonurek.

Webmaster, twórca i administrator witryn internetowych, takich jak Nasze Kielce, Slavia-Lechia oraz pomysłodawca Grupy Projektowej Wedamedia, odpowiadającej m.in. za prowadzenie wortalu wiki Wedapedia i jej bratnich serwisów.


Wykształcenie

Chodził do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Kielcach i potem do Technikum Leśnego w Zagnańsku.

W czerwcu 1996 roku ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. Posiada również licencjat z zarządzania i marketingu (WSP Kielce, czerwiec 1997).

Uczestniczył w wielu międzynarodowych szkoleniach, prowadzonych przez renomowane zagraniczne firmy, jak na przykład Neumann Institute, czy Canadian Institute

Był też uczestnikiem i zdobywcą pierwszej nagrody w kategorii „kreatywność” belgijskiego projektu treningowego dla ok. 100 liderów biznesu PLATO Staropolska, zorganizowanego przez Izbę Handlowo-Przemysłową Okręgu Halle-Vilvoorde z Belgii, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Centrum Euro-Info w Kielcach, przy wsparciu Rządu Wspólnoty Flamandzkiej. Należy do Plato Members Club.

Zdał egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych oraz ukończył kurs dla Liderów Innowacji.

Zna kilka języków obcych: angielski (2 lata nauki na studiach wyższych, kilka kursów i uzyskane certyfikaty – TOEFL C1 / LCCI B2 / TOEIC B2), rosyjski (nauka w szkole podstawowej i średniej oraz podczas licznych podróży po krajach rosyjskojęzycznych), francuski (2 lata nauki na studiach wyższych), filipiński (ponad 6 lat pobytu na Filipinach).


Praca zawodowa

 • W latach 1996-1998 był konsultantem, kierownikiem ds. logistyki i dyrektorem oddziału opolskiego w firmie dystrybucji prasy Kolporter SA. Odpowiadał za logistykę prasy podczas powodzi w tym mieście w lipcu 1997 roku, a za dobrą organizację pracy awansował na stanowisko dyrektorskie w wieku 27 lat. Wcześniej szkolił się i pracował na innych oddziałach tej firmy w Kielcach, Radomiu, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Po prawie 3 latach pracy w korporacji i narodzinach córki zdecydował się wrócić do Kielc.
 • Między rokiem 1998 a 1999 pracował jako specjalista ds. marketingu w Wydawnictwie „Jezierski” (Gazeta „Anonse”) i kierownik ds. promocji w Wydawnictwie „Bogart”.
 • W 1999 roku założył swoją pierwszą firmę ATM-Mediator, zajmującą się usługami doradczymi, marketingiem i reklamą, która w kolejnym roku została przemianowana na spółkę cywilną pod tą samą nazwą, ale taka formuła prawna się nie sprawdziła w działaniu i po kilku miesiącach aktywności przedsiębiorstwo uległo rozwiązaniu.
 • W okresie 2000-2017 kierował własną Agencją Reklamowo-Wydawniczą „Mediateka”.
 • Przez 3 lata (2000-2003) prowadził również założony przez siebie Dom Wydawniczy „Kosiński”, który po tym okresie został scalony z firmą „Mediateka”.
 • Krótko (2015-2016), wraz ze swoją partnerką Joanną Klich, współkierował Biurem Turystycznym „Vena Travel”.
 • Od 2017 roku zarządza firmą Arkadia Eco Tourist Corporation z siedzibą na Filipinach, prowadzącą native-resort „Arkadia” i pensjonat „Nice Cube Homestay”.

Pomysłodawca, koordynator, moderator, ekspert i trener wielu międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych projektów szkoleniowych, m.in.

 • Akademia Inicjatyw Społecznych,
 • Pierwszy Krok na Rynek Pracy,
 • Akademia Rozwoju Kariery – nowoczesny program doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • Przedsiębiorca Społeczny na Rynku Pracy,
 • Lepszy start – lepsza przyszłość,
 • Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich,
 • Aktywne Lokalnie,
 • Business Mixer Kielce,
 • Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Edukacja na rynku pracy,
 • Świętokrzyska Ekonomia Społeczna – stan aktualny i perspektywy rozwoju,
 • Inkubator społecznej przedsiębiorczości narzędziem promocji ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim,
 • Internet – źródłem informacji, rozwoju osobistego i zawodowego,
 • Akademia – program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego,
 • Turystyka – wspólna sprawa,
 • Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu,
 • Twój startup,
 • Foresight – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego,
 • Tworzenie partnerstw i sieciowanie,
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich,
 • Profesjonalny pracownik hotelowy,
 • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020,
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce,
 • Przedsiębiorczy student na rynku pracy,
 • Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego
 • Czas na lepszy start,
 • Szkolenia drogą do kariery,
 • Innowacyjna firma,
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Jestem kobietą – to mój kapitał,
 • Perspektywa finansowa 2007-2013 – podstawowe założenia,
 • Instrumenty inżynierii finansowej Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013,
 • Biznesplan,
 • Kielce – dobre miejsce na Twoją firmę,
 • Twoja firma – Twoja przyszłość,
 • Rozwój sieci współpracy i wymiany innowacji w klastrze Grono Targowe Kielce,
 • Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap).

Przez pewien czas był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uczył młodzież podstaw przedsiębiorczości i innowacji. Poza wykładami i ćwiczeniami na uczelni prowadził niestandardowo zajęcia w plenerze o charakterze kreatywno-socjalizującym, mające na celu wzmacnianie zaufania, odwagi i patnerstwa w grupie.

Organizator wielu spotkań sieciujących, parnerstw, projektów i inicjatyw klastrowych. Ekspert, trener szkoleń, panelista, koordynator w programach rozwojowo-edukacyjnych, m.in.

 • Europäische Zentrum für Erneuerbare Energie z Güssing,
 • Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Kieleckiego Parku Technologicznego,
 • Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Miasta Kielce,
 • Gminy Zagnańsk,
 • Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
 • Grona „Targowego Kielce”,
 • Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Stowarzyszenia Forum Pracodawców,
 • Federacji „Forum Wiedzy”,
 • Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej,
 • Stowarzyszenia Integracja i Rozwój,
 • Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach,
 • Fundacji Efekt Motyla,
 • Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
 • Stowarzyszenia Stella,
 • Firmy Szkoleniowej „Multiedukator”,
 • Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
 • Caritas Kielce,
 • Domu Doradztwa Biznesowego,
 • Instytutu Innowacji i Biznesu,
 • Szkoły Muzycznej w Kielcach.

Członek Grupy Inicjatywnej, uczestnik i konsultant projektu „Centrum Nordyckie”
finansowanego ze środków ZPORR, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Uczestnik kilkunastu studyjnych misji zagranicznych w ramach programów europejskich, m.in. do Niemiec, Belgii i Finlandii oraz debat, konferencji, paneli dyskusyjnych na temat przyszłości regionu, rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw start-up i edukacji młodzieży.

Realizował projekty szkoleniowe w świętokrzyskich szkołach wyższych, średnich i gimnazjach (Cash Flow) oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Dziennikarz, wydawca i redaktor czasopism regionalnych, jak Magazyn Kulturalno-Artystyczny „Dedal” (z dwuletnią dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Kwartalnik Edukacyjno-Krajoznawczy „Nasza Baba Jaga” (25 numerów) oraz wielu publikacji, albumów i informatorów.


Aktywność społeczna

Bezpartyjny. Jako politolog z wykształcenia nie angażuje się jednak w działalność polityczną ograniczając się okazjonalnie do komentowania sytuacji w Polsce, co jest jedynie przejawem patriotyzmu i troski o dobro kraju. Sympatyzuje z ruchami prowolnościowymi i antysystemowymi. Przy czym „wolność” oznacza dla niego nie samowolę, ale odpowiedzialność za siebie i innych opartą na samoograniczeniu na rzecz wspólnoty, w której się żyje. Natomiast „system” rozumie jako układ kontroli i wykorzystywania społeczeństwa dla interesów wąskiej grupy decydentów, a nie ogółu obywateli.

Oprócz działalności zawodowej i autorskiej, jest aktywnym społecznikiem, inicjatorem i członkiem władz kilku organizacji pozarządowych, jak Fundacja Regionalis (fundator i prezes), Federacja Forum Wiedzy (inicjator i były prezes), Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” (inicjator, członek założyciel i były członek zarządu), Spółdzielnia Socjalna „Clean Space” (członek zarządu).

Od czerwca 2023 roku jest członkiem istniejącego od 125 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które należy do World Council of Anthropological Associations – światowej sieci organizacji antropologicznych. PTL skupia badaczy oraz miłośników dziedzictwa kulturowego różnych grup etnicznych i narodowych. Istnieje od 125 lat (od 1895 r.) i w istotny sposób wpływa na rozwój polskiej etnografii/etnologii/antropologii kulturowej. Członkami honorowymi PTL byli m.in.: Jan Karłowicz, Włodzimierz Dzieduszycki, Aleksander Brückner, Lubor Niederle, Jan Czekanowski.

Tomasz J. Kosiński zasiadał również we władzach takich NGO’s, jak Federacja Stowarzeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” (były członek zarządu i komisji rewizyjnej) i Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii (były członek komisji rewizyjnej),

Należał także do takich podmiotów III sektora, jak: Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Staropolska Izba-Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego. Był członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach (2012-2014).

Wspólnie z fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty” zorganizował charytatywną wyprawę „11 krajów w 11 dni”, dzięki której udało się zebrać środki na protezę nogi jednej z podopiecznych tej organizacji. Z Robertem Biernackim, lokalnym ambasadorem fundacji, przejechali własnym autem łącznie 4005 kilometrów przez Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Naddniestrze, Ukrainę, Serbię, Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy, spotykając się tam z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych.

Dzięki wyprawie 11 krajów w 11 dni oraz nagłośnieniu za granicą tragicznej historii 27 letniej Joanny Żelezik udało się pozyskać dla niej środki na zakup protezy nogi (fot. T. Kosiński & Echo Dnia).

Tomasz Kosiński opracował plan wyprawy, udostępnił prywatny samochód, był kierowcą, organizatorem noclegów, fotografem i tłumaczem, a także pokrył część kosztów wyjazdu. Robert Biernacki odpowiadał za kontakt z mediami i darczyńcami oraz organizację spotkań z Polonią i dyplomatami.

W ramach swojej działalności filantropijnej wspierał także m.in. dzieci w Indiach i na Filipinach oraz schronisko dla zwierząt w Kielcach, gdzie jego córka była wolontariuszką.

Popularyzator idei regionalizmu i dawnej Słowiańszczyzny oraz autor wielu artykułów, a także poczytnych książek na temat Słowian.

Jest inicjatorem i organizatorem kilkudziesięciu imprez kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych i turystycznych, takich jak m.in.: Świętojanki, Świętokrzyskie Dni Kupały (cyklu imprez nagrodzonych certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej), Festiwal Kultury Słowiańskiej „Slavia”, Świętokrzyska Szkoła Tradycji, Słowiańska Niedziela, Osada Słowiańska, Namiot Sztuki, Człowiek i jego sztuka, Spodziemia.

Pomysłodawca wyróżnień „Mecenas Kultury Świętokrzyskiej”, nagród „Dedala” dla najaktywniejszych artystów i instytucji kultury regionu w ramach konkursu „W Labiryntach Sztuki”, Medali „Gloria Regionalis” oraz wyróżnień „Szkolne drogowskazy” dla nauczycieli za najlepsze scenariusze lekcji z uwzględnieniem ścieżek regionalnych.

Pomysłodawca i organizator wielu wycieczek krajoznawczych, szkoleń, warsztatów i
konkursów dla młodzieży: graficznych, literackich, dziennikarskich, plastycznych,
tanecznych min. „Zostań Poetą”, „Ołówkiem i myszką”, „Rzeźba w przestrzeni
miejskiej”, „Baza Studio Dance”, „Zimowa Akademia Sztuki”, „Ferie z Młodą Sztuką”, warsztatów ceramiczno-rzeźbiarskich „Zrób swojego Dziwnoluda”, „Międzynarodowych warsztatów kreatywnych – Exchanges”.

Inicjator powstania Galerii „Myjnia” w Bazie Zbożowej w Kielcach oraz posadowienia na terenie tej intytucji kultury Kamiennych Kręgów. Pod egidą założonej przez niego Fundacji „Regionalis” działała tam przez kilka lat grupa twórcza „Creatura”, zajmująca się m.in. aktywnością artystyczną, literacką i pokazami fire show.

Wspierał młodzież nie tylko na polu kulturalnym (szkolenia, konkursy, nagrody, wystawy), ale i biznesowym (start-upy). Organizował staże w swojej agencji reklamowej oraz próbował utworzyć inkubator dla początkujących, kreatywnych przedsiębiorców przy Kieleckim Parku Technologicznym, na wzór fińskiej Team Academy i Hub Vienna, które osobiście wizytował podczas misji wyjazdowych zorganizowanych w ramach programów unijnych.

We współpracy z Fundacją AgriNatura, Społecznym Instytutem Ekologicznym, Stowarzyszeniem Stella i SmartCenter realizował projekty proekologiczne oraz promujące produkty lokalne i regionalne.

Jest członkiem-założycielem organizacji Slow Food Świętokrzyskie, propagującej zdrowe i smaczne jedzenie, przygotowywane pieczołowicie i spożywane bez pośpiechu.

Brał udział jako mecenas i model-wolontariusz w organizowanym przez Świętokrzyski Fundusz Stypendialny „Wieczorze Modnych Filantropów”, cyklicznej imprezie charytatywnej , z której dochód przeznaczany jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Obecnie prowadzi edukacyjno-popularyzatorski projekt Wedukacja, w ramach którego funkcjonują serwisy internetowe, takie jak witryna Wedukacja.pl, encyklopedia Wedapedia.pl i jej bratnie wortale wiki: słownik Wedariusz.pl, archiwa Wedateka.pl, zbiór myśli i cytatów Wedawit.pl. Administruje też fanpage’m Wedukacja oraz grupą dyskusyjną Wedukacja na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, a także innymi stronami i profilami propagującymi wiedzę, historię Polski i dziedzictwo Słowiańszczyzny.


Medale, nagrody, wyróżnienia

Za swoją działalność społeczną został nagrodzony m.in.:


Zainteresowania

W młodości pasjonował się kolekcjonerstwem, modelarstwem i akwarystyką. Był harcerzem (członkiem Związku Harcerstwa Polskiego) oraz uprawiał różne dyscypliny sportowe (klub piłkarski Korona Kielce, klub tenisa stołowego Kolejarz Kielce, Kielecki Klub Karate Kyokushin), a także uczęszczał na kurs szybowcowo-spadochronowy do Aeroklubu Kieleckiego.

Na studiach należał do AZS i kilku sekcji sportowych: kulturystycznej, narciarskiej i żeglarskiej. Regularnie uczestniczył w wyjazdach rekreacyjno-sportowych – latem na żeglowanie po Mazurach, zimą na narty w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie Akademia Świętokrzyska miała swoje bazy sportowe.

Ukończył kurs na wychowawców kolonijnych i pełnił tę funkcję na 11 zorganizowanych wyjazdach letnich dla dzieci pracowników PSS „Społem” w ośrodku w Tarasce k. Sulejowa i Kołobrzegu.

Zajmuje się od zawsze fotografią krajobrazową i reklamową. Brał udział w licznych wystawach, przeglądach i konkursach fotograficznych, a także sam organizował podobne wydarzenia, jak np. „Sacrum i profanum w obiektywie”, „Nasze Kielce”, „Człowiek i jego sztuka”, „Galeria Bezdomna”, „Portret Kielczan” (2002-2011). Wyróżniony m.in. dyplomem ZPAF w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie”. Jego zdjęcia publikowane były m.in. w magazynie „Biznes i Styl”, „Życiu Warszawy”, „Aktualnościach Turystycznych”, „W Górach”, „Pulsie Biznesu”, „Gazecie Wyborczej”, „Echu Dnia”, „Naszej Babie Jadze”, „Dedalu”, w portalach ogólnopolskich onet.pl, wp.pl. natemat.pl oraz regionalnych nasze.kielce.pl, i-kielce.pl, naszekielce.com i wici.info oraz w publikacjach książkowych i wydawnictwach promocyjnych.

Patron i juror przeglądu filmowego „Off Cinema” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Amator twórczości m.in. Grupy Monty Pythona, Woody Allena, Stanleya Kubricka, Martina Scorsese, Quentina Tarantino i kina niezależnego,

Fan muzyki wszelakiej, z naciskiem na rock alternatywny. W szkole średniej nauczył się grać na gitarze. Niegdysiejszy twórca i członek zespołu „Bez znaczenia”, którego nazwa okazała się prorocza. Prowadził Klub Miłośników Twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz pomagał w przygotowywaniu audycji radiowych z jego utworami dla Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia „Czwórka” na początku lat 90. XX wieku., Juror w dorocznym Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego organizowanym przez WDK w Kielcach,

Jest pasjonatem aktywnej i świadomej turystyki, licencjonowanym pilotem wycieczek zagranicznych, certyfikowanym pływakiem (żółty czepek), nurkiem (AOWD, EFR, Rescue Diver, Deep Diver, Suchy skafander, Nitrox i inne specjalizacje w PADI oraz SDI, członek Klubu Nurkowego „Manta”) oraz żeglarzem jachtowym (Klub Żeglarski „Bryza”), a także morsem i miłośnikiem survivalu (ukończył szkolenie). Lubi górskie wędrówki, jaskinie, jazdę konną, biwaki, kajaki, rajdy i podróże w nieznane, Założył Klub Globtroterów Tramper, z którym zwiedził 116 krajów świata na 6 kontynentach.

Obecnie czasowo mieszka na Filipinach, gdzie wybudował na rajskiej plaży wśród rdzennych plemion native resort Arkadia w systemie off-grid, zgodnie z ideą życia blisko natury, o czym donosiły polskie media, jak m.in. Biznes i Styl, Wirtualna Polska, Onet, natemat.pl, Życie na gorąco, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Angora.


Życie prywatne

Ma córkę Katarzynę (ur. 24.11.1997), artystkę-plastyczkę, animatorkę kultury, medioznawcę, autorkę m.in. ilustracji do jego książek, przebywającą obecnie w Japonii, oraz syna Jana (ur. 13.11.2013) trenującego taekwondo i uczęszczającego do publicznej szkoły na Filipinach. Jego obecną partnerką życiową jest artystka-fotograf (członek ZPAF), modystka i społeczniczka Joanna Klich (ur. 12.05.1982).


CV


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *